Seafood

2014-Spicy Bbq Cuttle Fish Roll

Mực cuộn sa tếcay

2057A-Spicy honey BBQ cuttlefish

Mực cay cán mỏng Đặc Biệt

2028A-Spicy Smoke BBQ Octopus

Bạch tuộc cây xông khói cay

005-Super Hot Squid Strips

Mực sợi cay

2013-Spicy Seasoned Anchovy

Cá cơm kho tộ chua cay

1005-Fruit Flavored Beef Jerky

果汁牛肉幹KHÔ BÒ TRÁI CÂY KHÔNG CAY